Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu. Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem radosnego, twórczego i bezpiecznego rozwoju dziecka.

przedszkolaopole.pl
::.. Przedszkole Publiczne nr 42
 Przedszkole Publiczne nr 42
ul. Słowackiego 4
45-364 Opole
tel. 77 454 50 75
fax. 77 454 50 75

Nasze przedszkole jest przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na potrzeby wychowanków i oczekiwania ich rodziców.

Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, twórczy w działaniu,sprawny fizycznie, wrażliwy na piękno sztuki i przyrody, aktywnie uczestniczący w jej ochronie, jest świadomy swojego pochodzenia oraz dumny z tego, że jest Polakiem.

Nasz wychowanek jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na odnoszenie sukcesów po rozpoczęciu edukacji szkolnej.

  << Przedszkole Publiczne nr 46   Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 >>
 
Opolskie Przedszkole Publiczne nr 42. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli samodzielnie działać, aby rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia.
© Copyright przedszkolaopole.pl