Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu. Wesołe zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

przedszkolaopole.pl
::.. Przedszkole Publiczne nr 23
 Przedszkole Publiczne nr 23
ul. Konwalii 4
45-220 Opole
tel. 77 455 66 35

Okres przedszkolny to bardzo ważny czas w życiu dziecka. To czas kiedy dzieci uczą się podczas zabawy i codziennego doświadczenia, poznają swoją pierwszą grupę rówieśniczą, definiują swoje własne miejsce w grupie, uczą się przestrzegania zasad i reguł, rozwijają zainteresowania. Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia oddziaływanie na różne sfery osobowości małych dzieci, a także tworzenie w ich umysłach scalonego obrazu świata oraz podejmowanie różnych form aktywności w tym świecie. Zapewnia też stosowanie różnorodnych form i metod organizacyjnych w procesie wychowawczym, a także równoczesną realizację zadań poznawczych, kształcących i wychowawczych. Najważniejsze dla nas jest poznanie dziecka i jego możliwości i na tej bazie stymulowanie jego rozwoju. Dlatego zajęcia, które prowadzimy w naszym przedszkolu wszechstronnie otwierają świat dziecka tęczową barwą zabawy i nauki.

Pobyt dziecka w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i wolnym wyborem.

Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. W naszym ogrodzie czeka na dzieci dużo atrakcji.

  << Publiczne Przedszkole nr 24 Chatka Puchatka   Przedszkole Publiczne nr 22 Bajkowa Rodzina >>
 
Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima Opole. Atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,
© Copyright przedszkolaopole.pl