Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu.

przedszkolaopole.pl
::.. Przedszkole Publiczne nr 23
 Przedszkole Publiczne nr 23
ul. Konwalii 4
45-220 Opole
tel. 77 455 66 35

Kadra:

  • dyrektor: mgr Elżbieta Dąbrowska
  • wicedyrektor: brak
  • główny księgowy: Wiesława Poluszyńska
  • inne stanowiska kierownicze: brak
  • odpowiedzialny za treść: mgr Elżbieta Dąbrowska


Majątek:
  • Środki trwałe – 324.861,70zł.
  • Pozostałe środki trwałe – 77.453,84zł.
  • Zbiory biblioteczne – 1.808,52zł.
  • Wartości niematerialne i prawne – 3.000,00zł.


  << Publiczne Przedszkole nr 24 Chatka Puchatka   Przedszkole Publiczne nr 22 Bajkowa Rodzina >>
 
Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima Opole. Mgr Elżbieta Dąbrowska.
© Copyright przedszkolaopole.pl